O Společnosti

Agentura Věra Průšová zahájila svou činnost v oblasti realit v roce 1998 a řadí se spíše mezi menší rodinné podniky, kde se dostane našim klientům pečlivé péče. Díky profesionálnímu a milému přístupu si naše agentura získala mnoho klientů, kteří se na nás znova obrací či nás dále doporučují. Vzhledem k narůstajícímu počtu klientů a pečlivosti naší práce se naše agentura zaměřila především na určitý sortiment realit, který jsme schopni 100% klientům zařídit, tak aby klienti byli s naší prací spokojeni. Proto naše práce je zaměřena především na oblast hl.m.Prahy a blízkého okolí.

Ptáte se, který určitý sortiment naše realitní agentura nabízí?

Jsou to pronájmy bytů, rodinných domů, nebytových prostor a dále prodeje bytů, rodinných domů, pozemků. Součástí naší práce je klientům  zajistit veškerý rozsáhlý právní servis a poradenství s tím spojené včetně advokátní, notářské či bankovní úschovy, dále pak znalecké posudky nemovitostí, vyřízení hypotéčních či spotřebitelských úvěrů.

Prezentaci nemovitostí nabízíme na realitních serverech www.sreality.cz,  www.realitymix.cz , www.videobydleni.cz, www.realitymat.cz, www.realitypro.eu, www.reality.ihned.cz, www.vitio.cz, a v úzké spolupráci s dalšími realitními kancelářemi se prezentace nemovitostí rozšiřuje na další realitní servery, jako jsou např. www.nemovitosti.cz, www.reality.idnes.cz či www.reality.cz, www.netreality.cz, www.annonce.cz, www.byty.cz, www.realhit.cz, www.realhit.cz, www.realityeuro.cz, www.nemostranky.cz, www.bazos.cz

Máme sjednáno pojištění dle nového Realitního zákona

Naše realitní agentura je členem Realitní komory ČR 

 

 

 

 Komu souhlas udělujete?

Váš souhlas udělujete realitní kanceláři Věra Průšová – Agentura, se sídlem: Petržílova 3300/9, 143 00, Praha – Modřany, kancelář: Praha 4, Štúrova 539,142 00, IČ : 48543128

 Jaké informace/osobní údaje zpracováváme pro markentingové účely?

 Údaje, které budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují: jméno a příjmení (u fyzické osoby, u podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo), datum narození, rodné číslo, kontaktní údaje (zejména poštovní adresa, telefon a e-mail), číslo občanského průkazu, popř.cestovního pasu, informace o bankovním spojení, informace o využívání služeb, informace z emailové komunikace mezi Vámi a námi, geolokační údaje, informace z internetového prohlížeče, který používáte, a údaje, které zpracováváme z důvodu plnění smlouvy, zákonné povinnosti a za účelem oprávněných zájmů.

 Z jakých zdrojů údaje získáváme?

 Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás, z veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě sami zveřejníte), popřípadě od spolupracujících třetích stran.

 Pro jaké účely tento souhlas potřebujete?

 Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem nabídky služeb společnosti a spolupracujících třetích osob a evidence klientů z důvodů plnění smluvních závazků. Činnosti spadající pod tento účel zahrnují zejména markentingové zpracování, segmentace, reporting apod. s cílem přizpůsobit naši nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby.

 Jakými způsoby osobní údaje zpracováváme?

 Zpracování Vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované a probíhá v informačních systémech společnosti. Vaše osobní údaje jsou zpracovány především majitelem společnosti. Vedle toho jsou využívány též třetí osoby jako zpracovatelé. Před předáním osobních údajů třetí osobě je vždy s touto osobou uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, které obsahuje stejné záruky pro zpracování osobníc údajů, jaké jsou v souladu se zákonem dodržovány v společnosti.

Na základě Vašeho souhlasu předáváme Vaše osobní údaje též spolupracujícím třetím osobám za účelem plnění smlouvy, popř. plnění zákonných povinností. Takové předání budeme v případě udělení souhlasu uskutečňovat plně v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v tomto dokumentu, zejména v souvislosti s účely, rozsahem a dobou zpracování osobních údajů. Předávat budeme pouze osobní údaje v rozsahu potřebném pro danou třetí osobu. Těmito spolupracujícími třetími osobami, jsou zejména obchodní zástupci (tj.zástupci z řad třetích osob poskytující produkty a služby společnosti), pojišťovny, banky, dále pak advokátní kancelář Edelmann a jejími zástupci..

 Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

 Udělený souhlas zůstává v platnosti a účinnosti po dobu trvání smluvního vztahu s naší společností a následující 3 roky, nebo do doby, než souhlas neodvoláte. V případě, že se naším zákazníkem nestanete, bude Váš souhlas platit 2 roky od jeho udělení. Po skončení platnosti a účinnosti souhlasu budou Vaše osobní údaje vymazány nebo zpracovány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není dle právních předpisů nutný Váš souhlas.

 Jak můžete svůj souhlas odvolat?

Souhlas je dobrovolný, můžete jej odmítnout udělit nebo udělený souhlas kdykoliv odvolat. Neudělení souhlasu, nebo jeho odvolání, nemá žádné důsledky na Váš smluvní vztah s příslušnou společností a na využívání jejich produktů a služeb, pro který není tento souhlas potřebný. Souhlas můžete odvolat osobně v obchodní kanceláři nebo v listinné formě oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. V případě odvolání souhlasu budeme vycházet z předpokladu, že si již nepřejete, abychom nadále zpracovávali Vaše osobní údaje k marketingovým účelům, a i jakékoliv další, dříve udělené marketingové souhlasy budeme rovněž považovat za odvolané.

Jaká máte zákonná práva při zpracování osobních údajů?

 Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o Vás zpracovaných, a to zejména o účelu zpracování, kategorii zpracovaných osobních údajů, příjemci osobních údajů, dostupných informacích o zdroji osobních údajů, nejsou-li získávány přímo od Vás, dob uložení osobních údajů. Pokud byste zjistil/a, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete nás požádat o vysvětlení, nebo požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav. S tím souvisí Vaše právo žádat opravu či výmaz, popřípadě omezení zpracování. Od 25.5.2018 máte dále právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, nebo právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 Jak nás můžete kontaktovat?

 V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obracet písemně, elektronicky či telefonicky prostřednictvím kontaktních údajů: 

Věra Průšová – Agentura, se sídlem: Petržílova 3300/9, 143 00, Praha – Modřany

Kancelář (nově od 1.2.2024): Praha 4, Štúrova 539, IČ : 48543128

te. + 420 602 281 581, e-mail: agenturavera@sendme.cz

 

       

 

int(1)

NOVINKA týdne

 • Pronájem bytu 2+kk/K/S

  4.6.2024

  Pronájem bytu 2+kk/K/S 

  Praha 9-Hloubětín, Kardašovská

  Více informací v sekci "Pronájem bytů"

 • Pronájem bytu 3+1/L

  4.6.2024

  Pronájem bytu 3+1/L

  Praha 8, Černého

  Více informací v sekci "Pronájem bytů"

 • Pronájem bytu 2+kk/K

  15.5.2024

  Pronájem bytu 2+kk/K

  Praha 4, Družstevní

  Více informací v sekci "Pronájem bytů"

 • REZERVACE bytu-Pronájem bytu 3+1/2xB

  13.5.2024

  Pronájem bytu 3+1/2xB

  Praha 6, ul. K červenému vrchu

  Více informací v sekci "Pronájem bytů"

agenturaveraprusova.cz

Kontaktujte nás

Sídlo

Praha 4, Petržílova 3300

Kancelář

Štúrova 539, Praha 4, 140 00

+420 261 221 529

+420 261 224 682

+420 602 281 581

+420 607 963 262

agenturavera@sendme.cz

agenturavera@seznam.cz

Sdílejte s námi

Najdete nás